Paradigm

Vi genomgår ett paradigmskifte

Vart är världen på väg?

Det är nog dags att vi människor börjar tänka efter lite hur vi beter oss. Världen har börjat förändras och det går fort. Det handlar inte bara om att det blir krig eller om att det ibland begås fler brott på ställen som vanligtvis kännetecknas av sitt lugn. Det handlar om så mycket mer.

Ekonomi

Se bara på världens ekonomi. Länder tvingas låna stora summor av varandra eller av olika organisationer för att de inte ska gå i konkurs. Det är alltså inte enskilda banker eller personer som ligger bakom lånen utan ländernas styre. När ett land inte klarar av att betala blir det sanktioner som drabbar landets medborgare på olika sätt. När landet som lånat ut pengar sedan behöver låna kanske det inte går och då drabbas det landet för sin snällhet. För ett par år sedan klarade sig länderna, men vart är världen på väg nu egentligen?

Miljö

Man kan inte bortse från att miljön har förändrats. Skogsbränder, jordbävningar och annat ökar i omfattning. I Sverige råder vattenbrist, sjöar i norra Italien som tidigare varit så vackra börjar torka ut och katastrofen hotar. Människan måste lägga om sitt sätt att leva, och det ska göras snabbt. De svenska somrarna har temperaturer över 30 grader, vilket annars inte är vanligt, nätterna är kalla, stora åskstormar drar in och tromber har börjat bli allt vanligare. Det har snöat i Sahara, som är en öken. Ja, vart är världen på väg? Man kan inte skylla allt på de som åker bil. Det måste finnas annat som gör att miljön råkar illa ut. Hur är det till exempel med all produktion som äger rum i världens olika delar? Giftiga gaser, kärnkraftverk, vapen med mera. Det alstrar nog en hel del. Men hur kan vi förändra livet?

Transportmedel och energikällor

Det kanske allra första vi bör titta närmare på är vilka transportmedel och energikällor som används, samt i vilka syften. Kanske måste vi inte flyga utomlands på semester, utan vi kanske kan cykla runt där vi bor och bada i svenska vatten? Det kanske inte är ett måste att åka på skidsemester varje år. Det går utmärkt att semestra på olika sätt i omgivningen kring bostaden. Det kanske går att samåka med grannen till affären, eller så kanske man kan storhandla någon gång i veckan istället för att ta bilen till affären varannan dag.

När det gäller energikällor förlitar sig många länder på kärnkraft och kolkraft, samt olja. Det kanske är läge att se över möjligheterna? Om de svenska somrarna ska bli varma och soliga kanske solpaneler är ett alternativ. Att sätta upp solpaneler i varma och soliga öknar är något som också behöver undersökas. Kanske kan strömmen som alstras lagras på något sätt? Vindkraft och vattenkraft är också alternativ som behöver utredas mer. Antalet vindkraftverk som sätts upp ökar. Kanske kan villaägaren ha ett mindre kraftverk på taket till villan så att i alla fall en del energi kan alstras där under blåsiga dagar. Det krävs en hel del fundering för att miljön ska må bättre.

Föregående Inlägg

© 2019 Paradigm

Tema av Anders Norén